تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

بررسی چند مثال در زمینه پخش بار در DIgSiLENT

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 51 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

حدود مسئولیت و شرایط استفاده:

کلیه اطلاعات، پروژه ها، گزارشها و محتوای ارائه شده در این پایگاه جنبه آموزشی داشته و به منظور ارتقاء علمی دانشجویان و محققان ارائه شده است. معتقدیم که برای تولید محتوای علمی با کیفیت مناسب، باید دسترسی سریع به کلیه تحقیقات قبلی فراهم باشد.

توضیحات :

◄ آشنایی و دسترسی به تحلیل load flow
◄ آنالیز سیستم قدرت در حالت نرمال و غیر نرمال
◄ انواع باسبارها
◄ اجرای محاسبات پخش بار
◄ پخش بار شبکه متعادل
◄ پخش بار شبکه نامتعادل
◄ پخش بار DC
◄ کنترل توان اکتیو
◄ تنظیم اتوماتیک تب ترانسفورماتورها
◄ تنظیم اتوماتیک پله های خازن های موازی
◄ در نظر گرفتن قید های محدود کننده توان اکتیو
◄ تغییر در دمای اولیه تجهیزات هنگام پخش بار
◄ وابستگی بار به ولتاژ
◄ مقیاس دهی به بار های روی فیدر
◄ در نظر گرفتن اثر همزمانی بر روی بار های فشار ضعیف
◄ در نظر گرفتن توان گرمایشی ذخیره در شب
◄ کنترل توان اکتیو
◄ انتخاب باس مرجع و انتخاب زاویه مرجع
◄ انتخاب ماشین مرجع
◄ تعیین رفرنس پخش بار به وسیله load
◄ تعیین رفرنس پخش بار به وسیله ژنراتور ها
◄ کنترل ژنراتور ها با کنترل ثانویه
◄ کنترل ژنراتورها با کنترل اولیه
◄ در نظر گرفتن اینرسی روتور ژنراتور برای اغتشاشات
◄ برنامه ریزی برای تبادل توان بین قسمت های مختلف
◄ گزینه های پیشرفته پخش بار
◄ انتخاب روش نیوتن رافسون معادلات جریانی
◄ انتخاب روش نیوتن رافسون معادلات توانی
◄ مقدار دهی اولیه پخش بار
◄ عدم تغییر در ساختار توپولژی شبکه
◄ عدم استفاده از مقدار اولیه قبلی در پخش بار
◄ در نظر گرفتن نسبت تبدیل ترانسفورماتور
◄ وارد کردن معادلات تب چنچر در پخش بار
◄ بررسی تاثیر فلوی توان اکتیو برای مشارکت ژنراتورها
◄ مدل کردن معادلات خطوط در دکل
◄ صرف نظر کردن از کوپلینگ بین خطوط در محاسبات
◄ استفاده از نتایج پخش بار در پخش بار بهینه OPF
◄ کنترل تکرار
◄ ماکریمم تکرار حلقه نیوتن رافسون
◄ ماکزیمم تکرار حلقه خارجی
◄ بارگزاری مرحله ای بر روی سیستم قدرت
◄ تعیین حداکثر خطای قابل قبول در نتایج
◄ تعیین حداکثر خطای قابل قبول در مدل کردن معادلات
◄ تعیین ضریب Relaxation در معالات نیوتن رافسون
◄ استفاده از الگوریتم تطبیقی برای حل معادلات
◄ بررسی پنجره output
◄ بررسی حلقه خارجی
◄ بررسی پروسه همگرایی
◄ بررسی اضافه ولتاژها و کمبود ها
◄ بررسی و کنترل شرایط
◄ آنالیز فشار ضعیف low voltage Analysis
◄ بار ثابت برای هر مشتری
◄ بار متغیر برای هر مشتری
◄ آنالیز افت ولتاژ ضعیف
◄ محاسبات همزمانی
◄ مقیاس دهی load generation scaling
◄ مقیاس دهی به بار های موتور
◄ مقیاس دهی به تمام بار ها
◄ مقیاس دهی به ژنراتورها
◄ گزینه پیشرفته advanced simulation option
◄ عدم محاسبه تجهیزات حفاظتی
◄ در نظر نگرفتن تجهیزات composite
◄ بررسی یک شبکه ۰٫۴ kv
◄ بررسی شبکه بالا دست ۱۱kv
◄ بررسی ارتباط بین دو شبکه
◄ استفاده از jump to
◄ بررسی توپولوژی شبکه شعاعی و حلقوی
◄ بررسی دیاگرام diagram coloring
◄ دیدن نتایج به صورت گرافیکی
◄ بررسی اثر فشار بار
◄ بررسی نمودار کارکتر ژنراتور ها
◄ بررسی کادر مربوط به شریان فشار ضعیف
◄ بررسی feeder load scaling
◄ آشنایی با نمودار پروفیل ولتاژ
◄ رسم پروفیل ولتاژ به روی یک فیدر
◄ بهبود پروفیل ولتاژ بر روی یک فیدر
◄ استفاده از DPL بر روی یک شبکه
◄ استفاده از DPL های خاص time swipe
◄ بررسی اثر استفاده از تولید پراکنده بر روی کاهش تلفات
◄ بررسی شبکه فوق توزیع
◄ بررسی ایجاد خطا بر روی فیدر های فوق توزیع
◄ بررسی اثر تغییر TAP بر ترانسفورماتورها بر روی بهبود ولتاژ
◄ بررسی افزایش بار بر روی افت ولتاژ