تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

اتصال کوتاه در DIgSiLENT

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 48 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

موارد مرتبط

حدود مسئولیت و شرایط استفاده:

کلیه اطلاعات، پروژه ها، گزارشها و محتوای ارائه شده در این پایگاه جنبه آموزشی داشته و به منظور ارتقاء علمی دانشجویان و محققان ارائه شده است. معتقدیم که برای تولید محتوای علمی با کیفیت مناسب، باید دسترسی سریع به کلیه تحقیقات قبلی فراهم باشد.

توضیحات :

◄ بررسی گزینه های اتصال کوتاه
◄ تعیین مکان اتصال کوتاه برروی باس بار
◄ تعیین مکان اتصال کوتاه برروی خطوط
◄ ایجاد چند خطای همزمان (چندگانه)
◄ بررسی گزینه های پایه (مشترک تمام استاندارد ها)
◄ انتخاب روس اتصال کوتاه
◄ انتخاب نوع خطا
◄ تعیین امپدانس اتصال کوتاه
◄ تعیین مکان خطا
◄ بررسی استاندارد DVE 0102 / IEC 60909 در زمینه اتصال کوتاه
◄ تعیین نسخه استاندارد (2001 یا 1990 )
◄ تعیین ماکزیمم یا مینیمم اتصال کوتاه
◄ محاسبه زمان قطع بریکر
◄ محاسبه جریان حرارتی قطع کلید های حرارتی
◄ تعیین KAPPA
◄ ضریب تنظیم ولتاژ
◄ بررسی تاثیر جریان موتور های آسنکرون هنگام خطا
◄ تعیین دمای تغییرات قبل از خطا
◄ در نظر گرفتن تغییرات حفتظتی
◄ بررسی استاندارد ANSI C37 در زمینه اتصال کوتاه
◄ تعیین نوع خطا
◄ تعیین ولتاژ ضریب
◄ بررسی NACD mode
◄ جریان زیر گزاری اتصال کوتاه
◄ جریان بریکر
◄ جریان حالت ماندگار (سیکل سی ام)
◄ تعیین نحوه بای پس کردن
◄ وارد کردن نسبت X به R
◄ بررسی روش complete
◄ محاسبات پخش بار لحظه وقوع خطا
◄ زمان قطع Break time
◄ امپدانس خطا
◄ مقدار دهی اولیه
◄ تعیین فاکتور اصلاحی C
◄ محاسبه پیک مولفه DC
◄ پوشش منحنی و مولفه DC
◄ در نظر گرفتن اثر تجهیزات حفاظتی
◄ بررسی استاندارد IEC 61363
◄ بررسی استاندارد
◄ نحوه محاسبه
◄ رسم نمودار
◄ ثابت زمانی شتاب ماشین دوار
◄ آنالیز نتایج
◄ بررسی استاندارد IEC 6166 DC
◄ بررسی استاندارد ANSI / IEEE 946 DC
◄ بررسی استاندارد DIN EN 61660 DC