تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

تحلیل حالت گذرا و زیر گذرا در DIgSiLENT

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 39 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

حدود مسئولیت و شرایط استفاده:

کلیه اطلاعات، پروژه ها، گزارشها و محتوای ارائه شده در این پایگاه جنبه آموزشی داشته و به منظور ارتقاء علمی دانشجویان و محققان ارائه شده است. معتقدیم که برای تولید محتوای علمی با کیفیت مناسب، باید دسترسی سریع به کلیه تحقیقات قبلی فراهم باشد.

نمونه تدریس :

توضیحات :

◄ مطالعات گذرا
◄ شبیه سازی در حالت RMS متعادل
◄ شبیه سازی در حالت RMS سه فاز نا متعادل
◄ شبیه سازی در حالت EMT
◄ محاسبه مقادیر اولیه
◄ بررسی گزینه های پایه
◄ نوع شبکه متعادل یا نا متعادل
◄ تعیین رخ دادها
◄ تعیین اندازه گام
◄ زمان شروع شبیه سازی
◄ تنظیمات گام های تطبیقی
◄ کنترل رخداد ها
◄ تعیین حراکثر خطای معادلات حالت
◄ تعیین فاکتور میرایی
◄ تحلیل نتایج
◄ شبیه سازی اثر خروج یک واحد نیروگاهی
◄ شبیه سازی نوسانات توان حراکثر خروج خطوط
◄ بدست آوردن آستانه زمان ناپایداری شبکه در اثر اتصال کوتاه
◄ شبیه سازی اثر تغییر tap تراسفورماتور
◄ شبیه سازی اثر خطا های اتصال کوتاه لحظه ای
◄ شبیه سازی اتصال کوتاه بین فازی در خطوط موازی
◄ بررسی و تحلیل نتایج