تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

تحلیل contingency Analysis در DIgSiLENT

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 46 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

موارد مرتبط

حدود مسئولیت و شرایط استفاده:

کلیه اطلاعات، پروژه ها، گزارشها و محتوای ارائه شده در این پایگاه جنبه آموزشی داشته و به منظور ارتقاء علمی دانشجویان و محققان ارائه شده است. معتقدیم که برای تولید محتوای علمی با کیفیت مناسب، باید دسترسی سریع به کلیه تحقیقات قبلی فراهم باشد.

توضیحات :

◄ معرفی آنالیز رخداد contingency Analysis
◄ دسترسی به جعبه ابزار contingency Analysis
◄ تعریف کتابخانه های خطا
◄ بررسی خطوط و کابل های کوپلینگ
◄ وارد کردن تجهیزات به محاسبات
◄ تعیین یک ناحیه خاص
◄ تعیرف یک General set
◄ بررسی محل ذخیره سازی رخداد ها
◄ دسته بندی رخداد ها
◄ بررسی تنظیمات contingency Analysis
◄ تعیین نوع تحلیل
◄ تعیین قید های که برای ما اهمیت دارند
◄ اضافه کردن رخداد ها به تحلیل
◄ بررسی کارایی ژنراتورها Quad booster
◄ تعیین نوع پخش بار
◄ یکسان سازی تنظیمات پخش بار و قبل از رخداد و بعد از رخداد
◄ تعیین زمانی تحلیل بعد از رخداد
◄ اضافه کردن تحلیل time sweep
◄ تعیین نوع خروج باس بار ها
◄ تعیین حد گرمایی تجهیزات برای تحلیل
◄ تعیین گزارش خروجی
◄ تعیین نحوه رفتار کلید های قدرت پست ها
◄ تعیین آنالیز رخ داد برای یک ناحیه خاص
◄ استفاده از چند cpu و کامپیوتر هم زمان
◄ بررسی گزارش های خروجی
◄ بررسی کتابخانه رخ داد ها
◄ بررسی نتایج رخ داد برای یک تجهیز خاص
◄ بررسی نتایج رخ داد
◄ تعیین نوع گزارش های خروجی
◄ تعیین نوع فیلرها
◄ نمایش شاخه ها با بیشترین بارگذاری
◄ صرف نظر از نتایج اگر در شبکه اصلی هم برآورده شوند
◄ فرمت نمایش خروجی ها
◄ تحلیل نتایج
◄ بررسی کارایی ژنراتورها
◄ بررسی تحلیل Multiple time phase

پست های مرتبط

مقدمه ای بر قابلیت اطمینان در دیگسایلنت... قابلیت اطمینان در نرمافزار DigSILENT نرمافزار Digsilent یک ابزار شبیهسازی برای محاسبه و تحلیل رفتار سیستمهای قدرت با اهداف طراحی و بهره برداری است. و...
عیب یابی پخش بار در DIgSiLENT مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 26 دقیقه فایل اجرایی : ندارد