تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

تحلیل هارمونیک در DIgSiLENT

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 31 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

حدود مسئولیت و شرایط استفاده:

کلیه اطلاعات، پروژه ها، گزارشها و محتوای ارائه شده در این پایگاه جنبه آموزشی داشته و به منظور ارتقاء علمی دانشجویان و محققان ارائه شده است. معتقدیم که برای تولید محتوای علمی با کیفیت مناسب، باید دسترسی سریع به کلیه تحقیقات قبلی فراهم باشد.

توضیحات :

◄ مقدمه ای بر سری فوریه
◄ مقدمه ای بر هارمونیک
◄ بررسی ایجاد هارمونیک توسط بار
◄ بررسی ایجاد هارمونیک توسط AC voltage
◄ بررسی ایجاد هارمونیک توسط شبکه خارجی
◄ بررسی ایجاد هارمونیک توسط منابع جریانی
◄ نحوه ورود مرتبه های هارمونیک
◄ بررسی یک شبکه نمونه
◄ تعیین نوع شبکه
◄ تعیین بازه هارمونیک مورد تحلیل
◄ محاسبه فلیکر
◄ محاسبات بر اساس استاندارد IEC 61000-3-6
◄ تحلیل یک مثال و نمودار Distortion