تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

تحلیل هارمونیک در DIgSiLENT

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 31 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

آموزش جامع دیگسایلنت

توضیحات :

◄ مقدمه ای بر سری فوریه
◄ مقدمه ای بر هارمونیک
◄ بررسی ایجاد هارمونیک توسط بار
◄ بررسی ایجاد هارمونیک توسط AC voltage
◄ بررسی ایجاد هارمونیک توسط شبکه خارجی
◄ بررسی ایجاد هارمونیک توسط منابع جریانی
◄ نحوه ورود مرتبه های هارمونیک
◄ بررسی یک شبکه نمونه
◄ تعیین نوع شبکه
◄ تعیین بازه هارمونیک مورد تحلیل
◄ محاسبه فلیکر
◄ محاسبات بر اساس استاندارد IEC 61000-3-6
◄ تحلیل یک مثال و نمودار Distortion