تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

تحلیل راه اندازی موتور در DIgSiLENT

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 43 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

موارد مرتبط

حدود مسئولیت و شرایط استفاده:

کلیه اطلاعات، پروژه ها، گزارشها و محتوای ارائه شده در این پایگاه جنبه آموزشی داشته و به منظور ارتقاء علمی دانشجویان و محققان ارائه شده است. معتقدیم که برای تولید محتوای علمی با کیفیت مناسب، باید دسترسی سریع به کلیه تحقیقات قبلی فراهم باشد.

توضیحات :

◄ محاسبات استاتیکی
◄ محاسبات دینامیکی
◄ بررسی مشخصه سرعت گشتاور در موتور آسنکرون
◄ تغییر در پیک نمودار سرعت گشتاور
◄ بررسی روش راه اندازی مقاومت متغیر
◄ به دست آوردن پارامتر های موتور از روی آزمایش های مختلف
◄ راه اندازی موتور با استفاده از جعبه ابزار EMT-RMS
◄ بررسی نمودار های توان اکتیو، راکتیو، جریان، سرعت موتور
◄ تعریف بار برای موتور
◄ بررسی مشخصه گشتاور-سرعت بار مکانیکی
◄ بررسی منحنی بار های مختلف شبکه
◄ دسترسی به جعبه ابزار motor starting
◄ انتخاب روش موتور استارتینگ
◄ تنظیمات استفاده از روش RMS
◄ اضافه کردن متغیر های اضافه در طول راه اندازی ماشین
◄ بررسی حد حرارتی کابل و ترانسفورماتور های متصل
◄ تعیین خروجی
◄ تعیین خطای در راه اندازی موتور
◄ بررسی استارت موفق و یا ناموفق موتور
◄ بررسی افت ولتاژ در طول استارت موتور
◄ بررسی نمودار های خروجی
◄ بررسی تاثیر تغییر مشخصات بار در راه اندازی
◄ بررسی افت ولتاژ برروی باس بار های دیگر
◄ راه اندازی موتور در شبکه های شعایی
◄ راه اندازی به روش ستاره به مثلت
◄ راه اندازی به روش مقاومت متغیر
◄ راه اندازی به روش اتوترانسفورماتور
◄ تعریف بار از کتابخانه
◄ بررسی راه اندازی چند موتور همزمان
◄ بررسی راه اندازی غیر همزمان چند موتور