تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

تحلیل قابلیت اطمینان در DIgSiLENT

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 2 ساعت و 36 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

موارد مرتبط

حدود مسئولیت و شرایط استفاده:

کلیه اطلاعات، پروژه ها، گزارشها و محتوای ارائه شده در این پایگاه جنبه آموزشی داشته و به منظور ارتقاء علمی دانشجویان و محققان ارائه شده است. معتقدیم که برای تولید محتوای علمی با کیفیت مناسب، باید دسترسی سریع به کلیه تحقیقات قبلی فراهم باشد.

توضیحات :

◄ بررسی شبکه مورد استفاده
◄ دسترسی به آنالیز قابلیت اطمینان
◄ شاخص های قابلیت اطمینان
◄ بررسی مدل stochastic model
◄ بررسی TTR و TTF
◄ بررسی تب قابلیت اطمینان باس بار
◄ بررسی پنجره اتصال به زمین باس بار
◄ بررسی تاثیر کانکش ها بر روی قابلیت اطمینان
◄ بررسی قابلیت اطمینان در کابل ها و بررسی اثر طول
◄ بررسی قابلیت اطمینان در ترانسفورماتورها
◄ بررسی خطاهای به هم پیوسته در تجهیزات
◄ دیتابیس خطاهای به هم پیوسته
◄ بررسی کلیدها و فیوز ها در آنالیز قابلیت اطمینان
◄ نحوه تعریف فیدر در شبکه
◄ بررسی کارکتر و منحنی بار و اهمیت بارها
◄ بررسی روش transfer بار
◄ وارد کردن هزینه های ناشی از قطع بار
◄ تفاوت transfer و shedding
◄ اعمال تعریف ها برای بار های قطع شده
◄ بررسی فیورها
◄ وارد کردن برنامه خروج ادوات
◄ بررسی نوع آنالیز قابلیت اطمینان
◄ بررسی روش آنالیز قابلیت اطمینان
◄ بررسی و تعیین دوره محاسباتی
◄ بررسی نوع شبکه (انتقال یا توزیع)
◄ وارد کردن آنالیز رخ داد در قابیلت اطمینان
◄ تعیین گزارش خروجی ها
◄ تعیین اهمیت بار ها و ژنراتورها
◄ تعیین عملکرد کلید ها در هنگام خطا
◄ عملکرد کلیدها در بازیابی توان
◄ زمان عملکرد کلید ها در بازیابی توان پیوسته
◄ وارد کردن هزینه های شرکت توزیع ناشی از عدم تامین انرژی
◄ در نظر گرفتن قید های محدود کننده قابلیت اطمینان
◄ وارد کردن برنامه تعمیر و نگهداری تجهیزات
◄ نمودار بار load
◄ در نظر گرفتن تغییرات بار در شبانه روز
◄ بازیابی توان اتوماتیک
◄ بررسی پارامتر های مهم قابیلت اطمینان (CAFI , LEN , SIFI , SIDI)
◄ ورود داده های مربوط به جریمه های شرکت های توزیع
◄ در نظر گرفتن کارکتر مصرف بار در آنالیز قابلیت اطمینان
◄ توزیع آماری مصرف بار
◄ نحوه استفاده از DPL ها در قابلیت اطمینان
◄ تحلیل نتایج قابلیت اطمینان