تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

تنظیمات گرافیکی در نرم افزار DIgSILENT

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 6 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

حدود مسئولیت و شرایط استفاده:

کلیه اطلاعات، پروژه ها، گزارشها و محتوای ارائه شده در این پایگاه جنبه آموزشی داشته و به منظور ارتقاء علمی دانشجویان و محققان ارائه شده است. معتقدیم که برای تولید محتوای علمی با کیفیت مناسب، باید دسترسی سریع به کلیه تحقیقات قبلی فراهم باشد.

توضیحات :

◄ تنظیم رنگ ها
◄ تنظیم حالت گرافیکی
◄ تنظیم دیاگرام های گرافیکی