تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

تنظیمات گرافیکی در نرم افزار DIgSILENT

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 6 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

آموزش جامع دیگسایلنت

توضیحات :

◄ تنظیم رنگ ها
◄ تنظیم حالت گرافیکی
◄ تنظیم دیاگرام های گرافیکی