تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

باز آرایی شبکه توزیع بر اساس تابع TOPO در نرم افزار DIgSILENT

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار دیگسایلنت به بسته جامع آموزش دیگسایلنت مراجعه کنید

آموزش جامع دیگسایلنت

توضیحات :

به نام خدا در خدمت شما هستم با معرفی آمرزش باز آرایی شبکه توزیع بر اساس تابع TOPO در نرم افزار دیگسایلنت. بازآرایی شبکه های توزیع جهت دستیابی به بیشترین کاهش تلفات ممکن با مصرف کمترین هزینه از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. باز آرایی شبکه های توزیع از مهمترین و در عین حال کم هزینه ترین روش کاهش تلفات شبکه های توزیع است. در نرم افزار Digsilent برای بازآرایی شبکه های توزیع تابع Tie Open Point Optimizationبا امکان دستیابی به کمترین تلفات ممکن با صرف کمترین هزینه، بر اساس پیدا کردن نقاط رینگ باز بهینه تعریف شده است. ما در این آموزش در ابتدا گام به گام تمام گزینه های مربوط به این تحلیل را برسی خواهیم کرد و در یک پروژه عملی را باهم برسی خواهیم کرد.

مهم ترین سر فصل های این آموزش :

• برسی باز آرایی شبکه
• برسی تحلیل Backbone یا ستون فقزات سیستم توزیع
• برسی قید های مطالعه باز آرایی شبکه

هدف نهایی ما در دیگسایلنت فایل ارائه جامع ترین آموزش نرم افزار دیگسایلنت است.

برای دریافت این آموزش و همچنین دیدن قسمت های رو به رایگان می توانید به آدرسDigsilentfile.ir  مراجعه کنید.

موفق و پیروز باشید.