تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

باز آرایی شبکه توزیع بر اساس تابع TOPO در نرم افزار DIgSILENT

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 39 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

حدود مسئولیت و شرایط استفاده:

کلیه اطلاعات، پروژه ها، گزارشها و محتوای ارائه شده در این پایگاه جنبه آموزشی داشته و به منظور ارتقاء علمی دانشجویان و محققان ارائه شده است. معتقدیم که برای تولید محتوای علمی با کیفیت مناسب، باید دسترسی سریع به کلیه تحقیقات قبلی فراهم باشد.

توضیحات :

بازآرایی شبکه های توزیع جهت دستیابی به بیشترین کاهش تلفات ممکن با مصرف کمترین هزینه از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. باز آرایی شبکه های توزیع از مهمترین و در عین حال کم هزینه ترین روش کاهش تلفات شبکه های توزیع است. در نرم افزار Digsilent برای بازآرایی شبکه های توزیع تابع Tie Open Point Optimizationبا امکان دستیابی به کمترین تلفات ممکن با صرف کمترین هزینه، بر اساس پیدا کردن نقاط رینگ باز بهینه تعریف شده است. به عبارت دیگر تابع TOPO امکان باز آرایی شبکه های توزیع جهت دستیابی به بیشترین کاهش تلفات ممکن با پیدا کردن نقاط رینگ باز بهینه در فیدرهایی که قابلیت رینگ شدن را دارند، در اختیار کاربر قرار می دهد. در این تابع کاهش تلفات بدون نیاز به اصلاح مقاطع هادی ها، نصب ترانسفورماتور و … بوده و فقط با جابجایی نقاط رینگ دو فیدر مجاور و یا به عبارت دیگر اصلاح ساختار شبکه موجود انجام می گیرد.