تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

پخش بار بهینه در نرم افزار Digsilent

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 47 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

حدود مسئولیت و شرایط استفاده:

کلیه اطلاعات، پروژه ها، گزارشها و محتوای ارائه شده در این پایگاه جنبه آموزشی داشته و به منظور ارتقاء علمی دانشجویان و محققان ارائه شده است. معتقدیم که برای تولید محتوای علمی با کیفیت مناسب، باید دسترسی سریع به کلیه تحقیقات قبلی فراهم باشد.

توضیحات :

◄ بررسی روش های مختلف آنالیز پخش بار بهینه
◄ پخش بار بر اساس کم کردن هزینه
◄ پخش بار بر اساس کم کردن تلفات
◄ پخش باز بر اساس کم کردن بار
◄ بررسی شرایط اولیه
◄ بررسی تنظیمات پیشرفته
◄ تنظیمات حل معادلات
◄ وارد کردن قید های کنترلی به مسئله
◄ وارد کردن متغیر های قابل تغییر مسئله
◄ گزارش گیری