تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

چکیده

به منظور بهره‌ بردن از حداکثر ویژگی‌های مثبت منابع تولید پراکنده، جایابی و تعیین ظرفیت بهینه این منابع در شبکه‌های توزیع غیر قابل اجتناب است، بطوری‌که تحقیقات نشان می‌دهند اگر این فرآیند مهم در نصب منابع تولید پراکنده در نظر گرفته نشود، نه تنها اهداف و ویژگی‌های مثبت مد نظر از نصب منابع تولید پراکنده حاصل نمی‌گردند، بلکه ممکن است وضعیت بدتر از حالت قبل از نصب منابع نیز شود.تاکنون محققین بسیاری براساس پارامترهای مختلف نظیر پروفیل ولتاژ، سطح اتصال‌کوتاه، مسائل اقتصادی و مسائل کیفیت توان، در کنار محدودیت‌های موجود در این زمینه به جایابی و تعیین ظرفیت منابع تولید پراکنده و عمدتاً بر‌اساس سه روش کلاسیک، ابتکاری و تحلیلی پرداخته‌اند. لازم به ذکر است که بیشتر مطالعات صورت گرفته در این زمینه تنها به منظور بهبود یک پارامتر(عمدتا تلفات) انجام شده است. در این پایان‌نامه ابتدا به مطالعه و بررسی دقیق کارهای صورت گرفته در گذشته و روش‌های به‌کار گرفته شده در آن‌ها پرداخته می‌شود و مشکلات و محدودیت‌هایشان به صورت موشکافانه بررسی خواهد شد. سپس با در نظر گرفتن کلیه فاکتورهای فنی و اقتصادی مرتبط با نصب منابع تولید پراکنده نظیر تلفات، پروفیل ولتاژ، سطح اتصال‌کوتاه و سود و هزینه‌های ناشی از نصب این منابع به مکان‌یابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده در پست‌های فوق توزیع پرداخته خواهد شد. همچنین در این پایان‌نامه برای اولین بار پارامتر پدافند غیرعامل به منظور کاهش اثرات مخرب ناشی از وقوع زلزله بر روند تولید منابع تولید پراکنده، وارد پروسه جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده شده است. دیگر ویژگی روش ارائه شده در این پایان‌نامه آن است که کلیه فاکتورهای در نظر گرفته شده برای جایابی و تعیین ظرفیت به پول تبدیل شده‌اند. بدان معنا که تاثیر فاکتورهای فنی مد نظر بر شبکه شناسایی شده و معادل پولی آن‌ها استخراج می‌شود و در کنار پارامترهای اقتصادی که خود از جنس پول هستند، تابع هدف مسئله جایابی را تشکیل می‌دهند. همچنین از آن‌جا که همواره یکی از مشکلات مطالعات گذشته عدم تعیین تعداد بهینه منابع تولید پراکنده برای جایابی و تعیین ظرفیت بوده است، لذا این پایان‌نامه برای رفع این مشکل قدم موثری برداشته است.الگوریتم ارائه شده در این پایان‌نامه بر روی شبکه فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای باختر تست شده است. این الگوریتم به کمک الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک که در نرم‌افزار Matlab نوشته شده است، بهینه می‌شود. لازم به ذکر است که شبکه مورد مطالعه در نرم‌افزار DIgSILENT شبیه‌سازی شده است. بنابراین این دو نرم‌افزار با هم لینک شده‌اند تا نرم‌افزار DIgSILENT وظیفه تحلیل شبکه و Matlab وظیفه بهینه نمودن تابع هدف را عهده‌دار باشد. از نتایج بدست آمده مشخص است که با استفاده از الگوریتم ارائه شده در این پروژه، شرکت‌های برق منطقه‌ای قادر خواهند بود توازنی را میان سود و هزینه‌های نصب منابع تولید پراکنده ایجاد کنند بطوری‌که بهبود پارامترهای فنی شبکه دارای توجیه اقتصادی برای این شرکت‌، باشد. الگوریتم ارائه شده در این پروژه برای جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده انعطاف‌پذیر بوده و قابلیت اجرا بر روی هر شبکه فوق توزیع دلخواه را دارد.


مقدمه و اهداف پروژه 1
1-1) مقدمه‌ای بر تولیدات پراکنده 2
1-1-1) تعاریف تولید پراکنده 2
1-1-2) ظرفیت تولیدات پراکنده 3
1-1-3) انواع تکنولوژی‌های تولید پراکنده 4
1-2) بررسی مزایا و چالش‌های استفاده از تولیدات پراکنده 5
1-2-1) مزایای استفاده از تولیدات پراکنده 5
1-2-2) چالش‌های استفاده از تولیدات پراکنده 6
1-3) تحلیل تاثیر تولیدات پراکنده در شبکه‌های الکتریکی 6
1-4) بررسی فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده 7
1-4-1) مقدمه 7
1-4-2) بررسی مطالعات گذشته در زمینه جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده 8
1-5) توضیح کلی درباره فعالیت‌های صورت گرفته در این پایان‌نامه 18
1-6) ساختار پایان‌نامه 19
2) شرح مسئله و ارائه مدل‌های مورد نیاز 21
2-1) مقدمه 22
2-2) منابع تولید پراکنده در پست‌های فوق توزیع 22
2-3) مدل‌سازی منابع تولید پراکنده 23
2-4) ضرورت جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده 23
2-4-1) تاثیر جایابی و تعیین ظرفیت بر تلفات شبکه 24
2-4-2) تاثیر جایابی و تعیین ظرفیت بر پروفیل ولتاژ 26
2-4-3) تاثیر جایابی و تعیین ظرفیت بر عمر ترانس‌های قدرت 27
2-4-4) تاثیر جایابی و تعیین ظرفیت بر سطح اتصال‌کوتاه 27
2-4-5) تاثیر منابع تولید پراکنده بر هزینه‌های تولید برق 28
2-5) روش‌های جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده 302-5-1) مقدمه 30
2-5-2) جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده براساس نوع پارامتر مد نظر 30
2-5-3) دسته‌بندی جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده براساس نوع روش حل 33
2-6) عمده مشکلات دیده شده در مطالعات گذشته 42
2-6-1) جایابی و تعیین ظرفیت تک هدفی 42
2-6-2) جایابی و تعیین ظرفیت یک واحد DG 43
2-6-3) عدم تعیین تعداد بهینه واحدهای تولید پراکنده 43
2-7) محدودیت‌های مسئله جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده 43
2-7-1) محدودیت‌های تکنیکی شبکه 44
2-7-1) محدودیت‌های تکنیکی DG 46
2-7-1) محدودیت‌های ملی(قانون‌گذاری) 47
2-7-1) محدودیت‌های اقتصادی 48
2-7-1) نحوه تاثیر محدودیت‌ها بر روند جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده 48
2-8) خلاصه فصل و نتیجه‌گیری 48
3) الگوریتم پیشنهادی برای جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده 49
3-1) مقدمه 50
3-2) شرح مختصری از مهمترین مشکلات دیده شده در مطالعات گذشته 50
3-3) ارائه الگوریتم پیشنهادی برای تعیین تعداد، مکان و اندازه بهینه واحدهای تولید پراکنده 51
3-3-1) معرفی تابع هدف مسئله 51
3-3-2) فاکتورهای هزینه موثر بر جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده 52
3-3-1) فاکتورهای سود موثر در جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده 61
3-4) الگوریتم تعیین تعداد بهینه منابع تولید پراکنده 66
3-5) محدودیت اضافی در نظر گرفته شده در این پروژه 66
3-6) چگونگی حل مشکلات مطالعات گذشته با روش ارائه شده در این پایان‌نامه 67
3-7) نحوه اجرایی شدن روش ارائه شده 67
3-8) خلاصه فصل و نتیجه‌گیری 67
4) پیاده‌سازی روش پیشنهادی 69
4-1) مقدمه 70
4-2) انتخاب نرم‌افزار مورد استفاده برای پیاده‌سازی روش ارائه شده 70
4-2-1) کاربر بتواند به راحتی با آن ارتباط برقرار کند 71
4-2-2) قابلیت بروز شدن و حمایت از طرف یک مرجع مطمئن در داخل ایران 71
4-2-3) قابلیت دسترسی به لایههای بانک اطلاعاتی آن ساده و راحت باشد 71
4-2-4) قابلیت برنامه‌ریزی در آن موجود باشد 71
4-2-5) نتایج و خروجی آن قابل اعتماد باشد 71
4-2-6) آنالیز‌های مد‌نظر در این پایان‌نامه در آن با دقت و صحت کافی انجام شود 72
4-2-7) در دسترس‌پذیری آن آسان باشد 72
4-2-8) سازگاری با انواع نسخه‌های ویندوز 72
4-2-9) قابلیت لینک با نرم‌افزارهای دیگر 72
4-2-10) از نظر مسئولین شرکت برق معتبر باشد 72
4-3) انتخاب الگوریتم‌ بهینه‌سازی 72
4-4) محدودیت‌‌های در نظر گرفته شده در این پروژه و نحوه تاثیر آن‌ها 74
4-5) الگوریتم پیاده‌سازی روش ارائه شده 75
4-5-1) نحوه لینک نرم‌افزارهای Matlab و DIgSILENT 76
4-5-2) الگوریتم پیاده‌سازی فرمولاسیون جایابی و تعیین ظرفیت ارائه شده 79
4-6) معرفی شبکه نمونه 81
4-6-1) اطلاعات بار شبکه برق باختر 82
4-6-2) بار و مشخصات جغرافیایی پست‌های فوق توزیع استان مرکزی 82
4-6-3) بار و مشخصات جغرافیایی پست‌های فوق توزیع استان همدان 83
4-6-4) بار و مشخصات جغرافیایی پست‌های فوق توزیع استان لرستان 84
4-7) پیش‌فرض‌های لازم در پروژه 86
4-7-1) پیش‌فرض اول: اندازه DGها 86
4-7-2) پیش‌فرض دوم: مالک منابع تولید پراکنده 87
4-7-3) پیش‌فرض سوم: مکان‌هایی که فاقد زمین کافی هستند 87
4-7-4) امکان گازرسانی به پست‌ها 87
4-7-5) پیش‌فرض چهارم: قیمت‌های در نظر گرفته شده 88
4-7-1) پیش‌فرض چهارم: احتمال وقوع زلزله در هر پست 90
5) ارائه و تحلیل نتایج شبیه‌سازی 93
5-1) مقدمه 94
5-2) مکان و اندازه‌های بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه نمونه 94
5-3) بررسی تلفات شبکه پس از نصب منابع جایابی و تعیین ظرفیت شده 96
5-4) بررسی میزان توان خریداری شده قبل و بعد از نصب منابع 98
5-5) بررسی تاثیر منابع تولید پراکنده بر تعویق پست‌های فوق توزیع 98
5-6) بررسی منابع تولید پراکنده جایابی و تعیین ظرفیت شده بر پروفیل ولتاژ 107
5-6-1) پروفیل ولتاژ استان مرکزی 107
5-6-2) پروفیل ولتاژ استان همدان 109
5-6-3) پروفیل ولتاژ استان لرستان 112
5-7) هزینه سرمایه‌گذاری اولیه 115
5-8) هزینه سوخت منابع 116
5-9) هزینه تعمیرات منابع 116
5-10) تاثیر زلزله بر هزینه تلفات 119
5-11) تاثیر جایابی و تعیین ظرفیت انجام شده بر سطح اتصال‌کوتاه 123
5-11-1) تاثیر جایابی و تعیین ظرفیت بر سطح اتصال‌کوتاه شبکه مرکزی 123
5-11-1) تاثیر جایابی و تعیین ظرفیت بر سطح اتصال‌کوتاه شبکه همدان 125
5-11-1) تاثیر جایابی و تعیین ظرفیت بر سطح اتصال‌کوتاه شبکه لرستان 128
5-12) جمع‌بندی 130
5-13) نتیجه‌گیری 132
6) نتیجه‌گیری و پیشنهادات 133
6-1) نتیجه‌گیری 134
6-2) پیشنهادات 135
7) منابع و مراجع 136
8) پیوست 1: انواع فناوری‌های تولیدات پراکنده 142
8-1) مقدمه 142
8-2) تکنولوژی‌های پایه فسیلی 142
8-2-1) موتورهای رفت و برگشتی 142
8-2-2) توربین‌های گازی 144
8-2-3) میکروتوربین‌ها 145
8-2-4) توربین‌های احتراق صنعتی 146
8-2-5) پیل‌های سوختی 146
8-2-6) موتورهای استرلینگ 149
8-2-7) نیروگاه‌های تولید همزمان برق، گرما و سرما(CCHP) 150
8-3) تکنولوژی پایه تجدیدپذیر 150
8-3-1) نیروگاه‌های فتوولتائیک (PV) 151
8-3-2) نیروگاه‌های بادی 152
8-3-3) نیروگاه‌های زمین گرمایی (ژئوترمال) 153
8-3-4) نیروگاه‌های انرژی جزر و مد 153
8-3-5) نیروگاه‌های بیوماس 153
8-3-6) نیروگاه‌های مبدل انرژی خورشیدی‌-‌حرارتی‌-الکتریکی (خورشیدی استرلینگ) 154
9) پیوست 2: بررسی معایب و مزایای نصب منابع تولید پراکنده در شبکه‌های توزیع 155
9-1) مزایای نصب منابع تولید پراکنده 155
9-1-1) آزاد‌سازی ظرفیت خطوط و کاهش تلفات 155
9-1-2) بهبود سطح ولتاژ شبکه 155
9-1-3) افزایش قابلیت اطمینان شبکه 156
9-1-4) قابلیت تولید همزمان انرژی الکتریکی و حرارت 157
9-1-5) کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی 157
9-1-6) به تعویق انداختن سرمایه‌گذاری برای توسعه سیستم 158
9-1-7) سایر موارد 158
9-2) معایب استفاده از تولیدات پراکنده 159
9-2-1) فیلیکر ولتاژ 160
9-2-2) افزایش هارمونیک 160
9-2-3) افزایش جریان اتصال کوتاه 161
9-2-4) ایجاد جزیره الکتریکی غیر‌عادی 161
9-2-5) امکان کاهش کیفیت توان 162
10) پیوست 3: بررسی نرم‌افزارهای مرتبط با پروژه 163
10-1) مقدمه 163
10-1-1) بسته نرم‌افزاری VST 163
10-1-2) بسته نرم‌افزاریSPS 163
10-1-3) بسته نرم‌افزاری PSAT 163
10-1-4) بسته نرم‌افزاری MATPOWER 164
10-1-5) بسته نرم‌افزاری ATP 164
10-1-6) بسته‌های نرم‌افزاری PCFLO و PCFLOH 164
10-1-7) بسته نرم‌افزاری PSS/E 165
10-1-8) بسته نرم‌افزاری EuroStag 165
10-1-9) بسته نرم‌افزاری PSCAD 166
10-1-10) بسته نرم‌افزاری DIgSILENT 167
10-1-11) بسته نرم‌افزاری PowerWorld 171
10-1-12) بسته نرم‌افزاری NEPLAN 172
10-1-13) بسته نرم‌افزاری ETAP 172
10-1-14) بسته نرم‌افزاری CYME 172
11) پیوست 4: بررسی الگوریتم‌های بهینه‌سازی 174
11-1) مقدمه 174
11-2) الگوریتم ژنتیک 174
11-2-1) تابع ارزیابی 174
11-2-2) عملگرهای ژنتیک 175
11-2-3) عملگر تولید مثل 175
11-2-4) مولفه‌های ژنتیک 176
11-2-5) جمعیت 176
11-2-6) نرخ عملگر ضربدری (C ) 176
11-2-7) نرخ جهش ناگهانی (M) 176
11-2-8) شرط توقف الگوریتم 177
11-2-9) شباهت‌ها و تفاوت‌های GA با الگوریتم‌های بهینه‌سازی قدیمی 178
11-2-10) نکات مهم در هنگام کار کردن با GA 178
11-3) بهینه‌سازی کلونی مورچه‌ها 179
11-4) آب‌کاری فلزات شبیه‌سازی شده 179
11-5) جستجوی تابو 180
11-5-1) جستجوی تابوی چند منظوره 181
11-6) بهینه‌سازی تجمع ذرات 182شکل صفحه
شکل ‏2 1) احداث DG در پست فوق توزیع 23
شکل ‏2 2) مدل سیستم توزیع مطالعه شده بدون حضور DG 24
شکل ‏2 3) مدل سیستم توزیع مطالعه شده در حضور DG 24
شکل ‏2 4) افزایش سطح اتصال‌کوتاه در حضور DG 28
شکل ‏2 5) تغییرات هزینه تولید برق بر حسب ساعت‌های کارکرد نیروگاه‌های مختلف 29
شکل ‏2 6) الگوریتم جایابی و تعیین ظرفیت به روش تحلیل حساسیت 34
شکل ‏2 7) الگوریتم جایابی و تعیین ظرفیت به روش کلاسیک 36
شکل ‏2 8) الگوریتم جایابی و تعیین ظرفیت به روش تحلیلی 38
شکل ‏2 9) جزئیات استفاده از روش ابتکاری 41
شکل ‏2 9) الگوریتم جایابی و تعیین ظرفیت به روش ابتکاری 42
شکل ‏3 1) الگوریتم پیاده‌سازی هزینه تعویض کلیدها 56
شکل ‏3 2) شعاع تخریب زلزله 57
شکل ‏3 3) الگوریتم تعیین اثر وقوع زلزله بر روی باس‌های شبکه 59
شکل ‏3 4) ادامه الگوریتم تعیین هزینه زلزله (یافتن ماکزیمم خسارت) 60
شکل ‏3 5) الگوریتم محاسبه سود به تعویق انداختن توسعه پست‌ها 63
شکل ‏4 1) اپراتور ژنتیکی تقاطع یک نقطهای 74
شکل ‏4 2) اپراتور ژنتیکی تقاطع دو نقطهای 74
شکل ‏4 3) اپراتور ژنتیکی تقاطع دو یکنواخت 74
شکل ‏4 4) اپراتور ژنتیکی جهش 74
شکل ‏4 5) نحوه ارتباط Matlab و DIgSILENT 77
شکل ‏4 6) نحوه اجرایی شدن فرمولاسیون ارائه شده در پروژه 79
شکل ‏4 7) ادامه نحوه اجرایی شدن فرمولاسیون ارائه شده در پروژه 80
شکل ‏4 8) منطقه جغرافیایی تحت پوشش شرکت برق منطقه‌ای باختر 81
شکل ‏5 1) بارگذاری پست‌های فوق توزیع استان مرکزی در دو حالت قبل و بعد از نصب منابع 105
شکل ‏5 2) بارگذاری پست‌های فوق توزیع استان همدان در دو حالت قبل و بعد از نصب منابع 106
شکل ‏5 3) بارگذاری پست‌های فوق توزیع استان لرستان در دو حالت قبل و بعد از نصب منابع 106
شکل ‏5 4) پروفیل ولتاژ باس‌های(kV)20 استان مرکزی قبل و بعد از جایابی 108
شکل ‏5 5) پروفیل ولتاژ باس‌های(kV)20 استان همدان قبل و بعد از جایابی 111
شکل ‏5 6) پروفیل ولتاژ باس‌های(kV)20 استان لرستان قبل و بعد از جایابی 114
شکل ‏5 7) وضعیت سطح اتصال‌کوتاه باس‌های(kV)20 استان مرکزی قبل و بعد از جایابی 125
شکل ‏5 8) وضعیت سطح اتصال‌کوتاه باس‌های(kV)20 استان همدان قبل و بعد از جایابی 127
شکل ‏5 9) وضعیت سطح اتصال‌کوتاه باس‌های(kV)20 استان همدان قبل و بعد از جایابی 129
شکل ‏5 10) وضعیت سود و هزینه‌های ایجاد شده در مقایسه با هم 131
شکل ‏8 1) دو نمای کلی نحوه عملکرد یک پیل سوختی به همراه ورودی و خروجی‌ها 147
شکل ‏8 2) مقایسه بازده انرژی در سیستم تولید برق متداول با یک سیستم تولید همزمان نوعی 150
شکل ‏9 1) یک سیستم قدرت الکتریکی بدون DG 156
شکل ‏9 2) تأثیر DG روی پروفیل ولتاژ 156
شکل ‏9 3) تعویق در احداث پست به علت نصب DG 158
شکل ‏9 4) نقش تولید پراکنده در افزایش جریان اتصال کوتاه 161
شکل ‏10 1)نمای صفحه ورودی نرم‌افزار PS 163
شکل ‏10 2) نمای محیط عمومی نرم‌افزار ATP 164
شکل ‏10 3) نمای محیط نرم‌افزار PCFLOH 165
شکل ‏10 4) نمای محیط نرم‌افزار EuroStag 166
شکل ‏10 5) نمای محیط نرم‌افزار PSCAD 166
شکل ‏10 6) نمای صفحه ورودی نرم‌افزار DIgSILENT 167
شکل ‏10 7) محیط عمومی نرم‌افزار DIgSILENT 168
شکل ‏10 8) مدیریت اطلاعات 169
شکل ‏10 9) ویرایشگر گرافیکی 170
شکل ‏10 10) زبان برنامه نویسی DPL 171
شکل ‏10 11) محیط نرم‌افزار PowerWorld 171
شکل ‏10 12) صفحه ورودی نرم‌افزار NEPLAN 172
شکل ‏11 1) اپراتور ژنتیکی تقاطع یک نقطهای 175
شکل ‏11 2) اپراتور ژنتیکی تقاطع یک نقطهای 175
شکل ‏11 3) اپراتور ژنتیکی تقاطع یکنواخت 175
شکل ‏11 4) اپراتور ژنتیکی جهش 176
شکل ‏11 5) چرخه پایهی الگوریتم ژنتیک 177
شکل ‏11 6) الگوریتم جستجوی تابو 181
شکل ‏11 7) الگوریتم جستجوی تابوی چندمنظوره 182
شکل ‏11 8) الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات 184

جدول صفحه
جدول ‏1 1: تعاریف مختلف تولید پراکنده در جهان 2
جدول ‏1 2: تقسیم‌بندی تولیدات پراکنده براساس ظرفیت تولید 3
جدول ‏1 3: دسته‌بندی کلی مقالات بررسی شده و نقاط ضعف هر دسته از مقالات 17
جدول ‏2 1: هزینه مربوط به خسارات ناشی از انتشار آلاینده‌های زیست محیطی ($/Kg) 31
جدول ‏4 1: حداکثر بار، میزان رشد بار و مشخصات جغرافیایی پست‌های فوق توزیع استان مرکزی 82
جدول ‏4 2: حداکثر بار، میزان رشد بار و مشخصات جغرافیایی پست‌های فوق توزیع استان همدان 83
جدول ‏4 3: حداکثر بار، میزان رشد بار و مشخصات جغرافیایی پست‌های فوق توزیع استان لرستان 85
جدول ‏4 4: پست‌های فاقد مکان کافی برای نصب منابع 87
جدول ‏4 5: قیمت ترانس‌های موجود در برق باختر 89
جدول ‏4 6: احتمال وقوع زلزله در پست‌های برق باختر 91
جدول ‏5 1: مکان و اندازه‌های بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه برق باختر 94
جدول ‏5 2: وضعیت تلفات شبکه قبل و بعد از جایابی و تعیین ظرفیت 96
جدول ‏5 3: تلفات استان مرکزی، قبل و بعد از نصب منابع 97
جدول ‏5 4: تلفات استان همدان، قبل و بعد از نصب منابع 97
جدول ‏5 5: تلفات استان لرستان، قبل و بعد از نصب منابع 97
جدول ‏5 6: بررسی وضعیت توان خریداری شده از شبکه انتقال قبل و بعد از نصب منابع 98
جدول ‏5 7: مدت زمان تعویق و سود حاصل از آن در هر پست فوق توزیع 98
جدول ‏5 8: بارگذاری ترانس‌های استان مرکزی بعد از جایابی 102
جدول ‏5 9: بارگذاری ترانس‌های استان همدان بعد از جایابی 102
جدول ‏5 10: بارگذاری ترانس‌های استان لرستان بعد از جایابی 103
جدول ‏5 11: پروفیل ولتاژ باس‌های(kV)20 استان مرکزی قبل و بعد از جایابی 107
جدول ‏5 12: تغییر تعداد تپ برای باس‌های (kV)20 استان مرکزی 109
جدول ‏5 13: پروفیل ولتاژ باس‌های(kV)20 استان همدان قبل و بعد از جایابی 109
جدول ‏5 14: تغییر تعداد تپ برای باس‌های (kV)20 استان همدان 111
جدول ‏5 15: پروفیل ولتاژ باس‌های(kV)20 استان لرستان قبل و بعد از جایابی 112
جدول ‏5 16: تغییر تعداد تپ برای باس‌های (kV)20 استان لرستان 114
جدول ‏5 17: هزینه سرمایه‌گذاری سالیانه برای هر واحد تولید پراکنده 115
جدول ‏5 18: هزینه تعمیر و نگه‌داری سالیانه هر واحد 116
جدول ‏5 19: تغییر در تپ و تلفات در حین تعمیرات واحدها 116
جدول ‏5 20: محاسبه میزان خسارت زلزله 119
جدول ‏5 21: وضعیت سطح اتصال‌کوتاه شبکه مرکزی بعد و قبل از جایابی 123
جدول ‏5 22: وضعیت سطح اتصال‌کوتاه شبکه همدان بعد و قبل از جایابی 126
جدول ‏5 23: وضعیت سطح اتصال‌کوتاه شبکه لرستان بعد و قبل از جایابی 128
جدول ‏5 24: جمع‌بندی فاکتورهای سود و هزینه 130
جدول ‏8 1: کاربردهای موتورهای رفت و برگشتی 143
جدول ‏8 2: انواع پیل‌های سوختی و مشخصات آن‌ها 148

————————————————————————————————————————————–

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

پایان نامه های موجود در سایت فقط در صورت دریافت پکیج آموزش دیگساینلت قابل دریافت است.
برای دریافت این پایان نامه و تمامی پایان نامه های سایت، پکیج آموزش دیگساینلت را خریداری بفرمایید. پس از خریداری پکیج آموزشی لینک دانلود پایان نامه ها فعال خواهد شد.
شماره های تماس :
05142241253
09120821418

دریافت پکیج آموزش

————————————————————————————————————————————–