تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

مجموعه نرم افزارهای power factory متعلق به شرکت DIgSILENT آلمان میباشد. این نرم افزار جامع در زمینه سیستم های قدرت قادر است انواع تحلیل و شبیه سازی های مورد نیاز شبکه ها سیستم های قدرت را انجام دهد. برخی از این مطالعات عبارتند از: :generation تولید انرژی الکتریکی  transmission انتقال انرژی الکتریکی : distribution توزیع انرژی الکتریکیindustrial در زمینه سیستم های صنعتی از قبیل ماشین های الکتریکی ، موتور القایی و … در بخش تولید انرژی الکتریکی نرم افزار Digsilent قادر است به طور کامل به شبیه سازی و تحلیل توربین های بادی ، تولیدات پراکنده dg و سایر موارد لازم برای شبیه سازی سیستم های تولید برق را انجام دهد.

در بخش تحلیل و شبیه سازی شبکه های انتقال نرم افزار DIgSILENT  قادر است محاسبات پخش بار (تحلیل نتایج پخش بار، پخش بار بهینه و تحلیل عیب و خطاها) ،انجام محاسبات توزیع توان اکتیو و راکتیو در سیستم های قدرت ، محاسبات و شبیه سازی اتصال کوتاه سیستم های قدرت -محاسبه تلفات در بخش انتقال انرژی الکتریکی مدلسازی سیستمهای حفاظت ، انواع پایداری های سیستم های قدرت(شبیه سازی پایداری گذرا و پایداری دینامیکی) ، هارمونیک های سیستم های قدرت و … را به نحو احسنت انجام دهد. در بخش سیستم های توزیع Digsilent قادر است ،شبیه سازی و تحلیل حفاظت سیستم های توزیع ، سوئیچینگ خازنی ، قابلیت اطمینان در بخش توزیع ، محاسبات افت فشار power-factory ، بارگذاری خطوط ، پروفیل بار ، مشخصه سازی بارها ، تعیین نقاط باز بهینه سیستم ، تنوع بارهای سیستم توزیع ، تولیدات پراکنده ، محاسبات اتصال کوتاه در بخش توزیع ، محاسبات هارمونیک ها و کیفیت توان و … را در بخش توزیع و به طور کامل انجام دهد.یکی از کاربرد های خوب این نرم افزار توانایی تعریف نیروگاه مجازی است که میتوان مرتبه اعتبار برای تمام تجهیزات تولید پراکنده موجود در نیروگاه تعریف کرد. در ادامه شبکه بیان شده در بالا را در نیروگاه مجازی با یک مرتبه اعتبار خاص طراحی میکنیم.بعد از طراحی شبکه در محی  نرم افزار میتوان بصورت زیر نیروگاه مجازی را تعریف کرد.

نیروگاه مجازی

نیروگاه مجازی