تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

فیدر در لغت به معني تغذيه است. در شبكه قدرت، به نقطه اي از شبكه، كه باعث تغذيه قسمت هاي ديگر ميشود، فيدر ميگويند. فيدر بيشتر در شبكه های توزيع كه معمولاً شعاعي است كاربرد دارد. مانند شکل پایین برای تعریف فیدر بر روی کلید پایین خط راست کلید کرده و از گزینه define بر روی feeder کلید کنید.

تعریف فیدر در دیگسایلنت

تعریف فیدر در دیگسایلنت

 

حال بر روی تک تک بارها دابل كليك كنيد و در پنجره load flow بخش Adjusted by Feeder Load Scaling را فعال کنید

فیدر بر روی بار

فیدر بر روی بار

از آنجا كه معمولاً در فيدرها، مقادير اندازهگيري وجود دارد؛ پس توان در آن نقطه معلوم است. اگر توان عبوري از فيدر با مقدار واقعي تفاوت داشته باشد به احتمال زياد، مقاديري كه براي بار تعريف شده است غلط است ديگسايلنت توانايي اين كار را دارد تا با معلوم بودن توان در فيدر، مقدار بارها را آنقدر كم و زياد كند تا توان عبوري از فيدر درست شود. این کار را با تغيير در مقياس (Scale (بار انجام ميدهد و كليد load feeder scaling اين اجازه را ميدهد كه مقياس بارها را با فيدر تنظيم كند.

حال با کلید بر روي يكي از ( ها خط دلخواه ،) گزينه Show و سپس گزينه Profile Voltage را اجرا كنيد . اگر اين گزينه را نميبينيد يا پخش بار انجام نشده است و يا فيدر درست تعريف نشده است. پس از اجرا، پروفيل ولتاژي مطابق شكل زير رسم خواهد شد.

پروفیل ولتاژ

پروفیل ولتاژ