تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

پخش بار در نرم افزار DIgSILENT

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار دیگسایلنت به بسته جامع آموزش دیگسایلنت مراجعه کنید

آموزش جامع دیگسایلنت

توضیح آموزش :

به نام خدا با معرفی آموزش پخش بار در نرم افزار دیگسایلنت در خدمت شما هستیم. در بررسی سیستم های قدرت به مطالعه و تجزیه و تحلیل سیستم که با هدف تعیین پارامتر های مهم سیستم انجام می شود پخش بار می گویند.مطالعات پخش بار اساس اصلی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های قدرت است. انجام آن برای بهره برداری و برنامه ریزی زمان بندی اقتصادی مطالعات پایدار گذرا و احتمال وقوع حوادث در شبکه الزامی است در این آموزش سعی می کینم تمام نکات مربوط به پخش بار در دیگسایلنت را با هم بررسی کنیم، این آموزش به سه قسمت تقسیم می شود قسمت اول بررسی تنظیمات پخش بار در دیگسایلنت قسمت دوم عیب یابی و بررسی خطا ها قسمت سوم برسی چند مثال کاربردی.

مهم ترین سر فصل های این آموزش :

 • بررسی پخش بار در حالت متعادل و غیر متعادل
 • تنظیمات مربوط به کنترل توان اکتیو و ری اکتیو
 • تنظیم اتوماتیک تب ترانسفرماتور ها و پله های خازن
 • در نظر گرفتن قید های محدود کننده توان اکتیو
 • برنامه ریزی برای تبادل توان بین قسمت های مختلف شبکه
 • استفاده از روش های نیوتون رافسون جریانی و توانی و تنظیمات اون ها
 • وارد کردن معادلات تب چنچر در پخش بار، برسی تاثیر فلوی توان اکتیو برای مشارکت ژنراتور ها
 • مرتبط کردن نتایج پخش بار بهینه OPF
 • استفاده از الگوریتم تطبیقی برای حل معادلات
 • تعیین دقت محاسبات
 • آنالیز بار های فشار ضعیف
 • برسی نمودار کاراکتر تولید و مصرف ژنراتور ها و بار ها
 • محاسبات همزمانی
 • تنظیمات نمایش گرافیکی
 • و…

در ادامه چند پروژه را با هم برسی خواهیم کرد که از جمله آن ها می توان به :

 • رسم پروفیل ولتاژ و بهبود آن به روی یک فیدر خاص
 • استفاده از DPL های خاص (DPL ها زبان برنامه نویسی دیگساینت ) مثل time swipe
 • برسی اثر تغییر TAP به روی بهبود ولتاژ
 • ایجاد خطا بر روی فیدر های فوق توزیع و برسی آن
 • برسی افزایش باز بر روی افت ولتاژ

اشاره کرد.هدف نهایی ما در دیگسایلنت فایل ارائه جامع ترین آموزش نرم افزار دیگسایلنت است. برای دریافت این آموزش و همچنین دیدن قسمت های رو به رایگان می توانید به آدرس https://digsilentfile.ir/digsilent مراجعه کنید. موفق و پیروز باشید.

سرفصل های آموزش :

◄ آشنایی و دسترسی به تحلیل load flow
◄ آنالیز سیستم قدرت در حالت نرمال و غیر نرمال
◄ انواع باس بارها
◄ اجرای محاسبات پخش بار
◄ پخش بار شبکه متعادل
◄ پخش بار شبکه نامتعادل
◄ پخش بار DC
◄ کنترل توان اکتیو
◄ تنظیم اتوماتیک تب ترانسفورماتورها
◄ تنظیم اتوماتیک پله های خازن های موازی
◄ در نظر گرفتن قید های محدود کننده توان اکتیو
◄ تغییر در دمای اولیه تجهیزات هنگام پخش بار
◄ وابستگی بار به ولتاژ
◄ مقیاس دهی به بار های روی فیدر
◄ در نظر گرفتن اثر همزمانی بر روی بار های فشار ضعیف
◄ در نظر گرفتن توان گرمایشی ذخیره در شب
◄ کنترل توان اکتیو
◄ انتخاب باس مرجع و انتخاب زاویه مرجع
◄ انتخاب ماشین مرجع
◄ تعیین رفرنس پخش بار به وسیله load
◄ تعیین رفرنس پخش بار به وسیله ژنراتور ها
◄ کنترل ژنراتور ها با کنترل ثانویه
◄ کنترل ژنراتورها با کنترل اولیه
◄ در نظر گرفتن اینرسی روتور ژنراتور برای اغتشاشات
◄ برنامه ریزی برای تبادل توان بین قسمت های مختلف
◄ گزینه های پیشرفته پخش بار
◄ انتخاب روش نیوتن رافسون معادلات جریانی
◄ انتخاب روش نیوتن رافسون معادلات توانی
◄ مقدار دهی اولیه پخش بار
◄ عدم تغییر در ساختار توپولژی شبکه
◄ عدم استفاده از مقدار اولیه قبلی در پخش بار
◄ در نظر گرفتن نسبت تبدیل ترانسفورماتور
◄ وارد کردن معادلات تب چنچر در پخش بار
◄ بررسی تاثیر فلوی توان اکتیو برای مشارکت ژنراتورها
◄ مدل کردن معادلات خطوط در دکل
◄ صرف نظر کردن از کوپلینگ بین خطوط در محاسبات
◄ استفاده از نتایج پخش بار در پخش بار بهینه OPF
◄ کنترل تکرار
◄ ماکریمم تکرار حلقه نیوتن رافسون
◄ ماکزیمم تکرار حلقه خارجی
◄ بارگزاری مرحله ای بر روی سیستم قدرت
◄ تعیین حداکثر خطای قابل قبول در نتایج
◄ تعیین حداکثر خطای قابل قبول در مدل کردن معادلات
◄ تعیین ضریب Relaxation در معالات نیوتن رافسون
◄ استفاده از الگوریتم تطبیقی برای حل معادلات
◄ بررسی پنجره output
◄ بررسی حلقه خارجی
◄ بررسی پروسه همگرایی
◄ بررسی اضافه ولتاژها و کمبود ها
◄ بررسی و کنترل شرایط
◄ آنالیز فشار ضعیف low voltage Analysis
◄ بار ثابت برای هر مشتری
◄ بار متغیر برای هر مشتری
◄ آنالیز افت ولتاژ ضعیف
◄ محاسبات همزمانی
◄ مقیاس دهی load generation scaling
◄ مقیاس دهی به بار های موتور
◄ مقیاس دهی به تمام بار ها
◄ مقیاس دهی به ژنراتورها
◄ گزینه پیشرفته advanced simulation option
◄ عدم محاسبه تجهیزات حفاظتی
◄ در نظر نگرفتن تجهیزات composite
◄ بررسی یک شبکه 0.4 kv
◄ بررسی شبکه بالا دست 11kv
◄ بررسی ارتباط بین دو شبکه
◄ استفاده از jump to
◄ بررسی توپولوژی شبکه شعاعی و حلقوی
◄ بررسی دیاگرام diagram coloring
◄ دیدن نتایج به صورت گرافیکی
◄ بررسی اثر فشار بار
◄ بررسی نمودار کارکتر ژنراتور ها
◄ بررسی کادر مربوط به شریان فشار ضعیف
◄ بررسی feeder load scaling
◄ آشنایی با نمودار پروفیل ولتاژ
◄ رسم پروفیل ولتاژ به روی یک فیدر
◄ بهبود پروفیل ولتاژ بر روی یک فیدر
◄ استفاده از DPL بر روی یک شبکه
◄ استفاده از DPL های خاص time swipe
◄ بررسی اثر استفاده از تولید پراکنده بر روی کاهش تلفات
◄ بررسی شبکه فوق توزیع
◄ بررسی ایجاد خطا بر روی فیدر های فوق توزیع
◄ بررسی اثر تغییر TAP بر ترانسفورماتورها بر روی بهبود ولتاژ
◄ بررسی افزایش بار بر روی افت ولتاژ