تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

تحلیل حالت گذرا و زیر گذرا در DIgSiLENT

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار دیگسایلنت به بسته جامع آموزش دیگسایلنت مراجعه کنید

آموزش جامع دیگسایلنت

توضیح آموزش :

به نام خدا خدمت شما هستم با معرفی آموزش تحلیل حالت گذرا و زیر گذرا در نرم افزار دیگسایلنت ، پاسخ گذرا یا Transient response که به نام پاسخ طبیعی نیز شناخته می شود پاسخ یک سیستم دینامیکی به هر گونه تغییر در حالت ماندگار یا وضعیت تعادل پاسخ پله و ضربه مثال ها از پاسخ های هستند که پایداری شبکه رو بررسی می کنند. یک سیستم پایدار زمانی است که پاسخ آن در حالت گذرا رو به کاهش باشد. در این آموزش سعی می کنیم تمام نکات مربوط به تحلیل حالت گذرا و زیر گذرا را در دیگسایلنت بررسی کنیم. این آموزش در دو قسمت مورد بررسی قرار می گیرد ، قسمت اول بررسی تنظیمات حالت گذرا و تحلیل زیر گذرا و در قسمت دوم برسی چند مثال کاربردی.

مهم ترین سر فصل های این آموزش :

• شبیه سازی در حالت RMS متعادل و نامتعادل
• شبیه سازی در حالت EMT
• تنظیمات گام های تطبیقی
• کنترل رخداد ها

در ادامه هم چند پروژه را با هم برسی خواهیم کرد که از جمله آن ها می توان به :

• شبیه سازی اثر خروج یک واحد نیروگاهی
• شبیه سازی نوسانات توان در خروج خطوط
• بدست آوردن آستانه زمان ناپایداری شبکه در اثر اتصال کوتاه
• شبیه سازی اثر تغییر tap ترانسفورماتور

هدف نهایی ما در دیگسایلنت فایل ارائه جامع ترین آموزش نرم افزار دیگسایلنت است.برای دریافت این آموزش و همچنین دیدن قسمت های رو به رایگان می توانید به آدرس https://digsilentfile.ir/digsilent مراجعه کنید.

 

سرفصل های آموزش :

◄ مطالعات گذرا
◄ شبیه سازی در حالت RMS متعادل
◄ شبیه سازی در حالت RMS سه فاز نا متعادل
◄ شبیه سازی در حالت EMT
◄ محاسبه مقادیر اولیه
◄ بررسی گزینه های پایه
◄ نوع شبکه متعادل یا نا متعادل
◄ تعیین رخ دادها
◄ تعیین اندازه گام
◄ زمان شروع شبیه سازی
◄ تنظیمات گام های تطبیقی
◄ کنترل رخداد ها
◄ تعیین حراکثر خطای معادلات حالت
◄ تعیین فاکتور میرایی
◄ تحلیل نتایج
◄ شبیه سازی اثر خروج یک واحد نیروگاهی
◄ شبیه سازی نوسانات توان حراکثر خروج خطوط
◄ بدست آوردن آستانه زمان ناپایداری شبکه در اثر اتصال کوتاه
◄ شبیه سازی اثر تغییر tap تراسفورماتور
◄ شبیه سازی اثر خطا های اتصال کوتاه لحظه ای
◄ شبیه سازی اتصال کوتاه بین فازی در خطوط موازی
◄ بررسی و تحلیل نتایج