تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

تحلیل contingency Analysis در DIgSiLENT

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار دیگسایلنت به بسته جامع آموزش دیگسایلنت مراجعه کنید

آموزش جامع دیگسایلنت

 توضیح آموزش :

به نام خدا در خدمت شما هستم با معرفی آموزش تحلیل رخداد یا Contingency Analysis در نرم افزار دیگسایلنت. وقوع حادثه در یک تجهیز سیستم قدرت ممکن است منجر به انحراف از قیود تجهیزات دیگر بشود و عملکرد سیستم های حفاظتی مربوطه را به همراه داشته باشد ، در ادامه سایر تجهیزات تولید و انتقال از شبکه خارج بشوند و در نهایت خاموشی سراسری را به همراه داشته باشد بنابراین سیستم های قدرت باید به گونه ای مورد بهربرداری قرار بگیرند تا خروج یک تجهیز موجب اضافه بار یا خروج سایر تجهیزات نشود. قابل پیش بینی نبودن وقوع عیب و ضرورت آمادگی برای مواجهه با شرایط خاص در بهربرداری موجب می شود که آنالیز رخداد در سیستم های قدرت مورد بررسی قرار بگیرد یا به عبارت دیگر سیستم باید به گونه ای مورد بهربرداری قرار بگیرد تا در شرایط وقوع هر پیش آمدی در وضعیت خطر ناک قرار نگیرد.

هدف نهایی ما در دیگسایلنت فایل ارائه جامع ترین آموزش نرم افزار دیگسایلنت است.برای دریافت این آموزش و همچنین دیدن قسمت های رو به رایگان می توانید به آدرس https://digsilentfile.ir/digsilent/ مراجعه کنید. و در ادامه هم یک پروژه عملی را بروی یک شبکه نمونه با هم بررسی خواهیم کرد.

مهم ترین سر فصل های این آموزش :

• معرفی آنالیز رخداد Contingency Analysis
• بررسی خطوط و کابل های کوپلینگ
• یکسان سازی تنظیمات پخش بار ، قبل و بعد از رخداد
• تعیین نحوه رفتار کلید های قدرت پست ها
• برسی نتایج رخداد برای یک تجهیز خاص
• برسی تحلیل Multiple time phase

 

سرفصل های آموزش :

◄ معرفی آنالیز رخداد contingency Analysis
◄ دسترسی به جعبه ابزار contingency Analysis
◄ تعریف کتابخانه های خطا
◄ بررسی خطوط و کابل های کوپلینگ
◄ وارد کردن تجهیزات به محاسبات
◄ تعیین یک ناحیه خاص
◄ تعیرف یک General set
◄ بررسی محل ذخیره سازی رخداد ها
◄ دسته بندی رخداد ها
◄ بررسی تنظیمات contingency Analysis
◄ تعیین نوع تحلیل
◄ تعیین قید های که برای ما اهمیت دارند
◄ اضافه کردن رخداد ها به تحلیل
◄ بررسی کارایی ژنراتورها Quad booster
◄ تعیین نوع پخش بار
◄ یکسان سازی تنظیمات پخش بار و قبل از رخداد و بعد از رخداد
◄ تعیین زمانی تحلیل بعد از رخداد
◄ اضافه کردن تحلیل time sweep
◄ تعیین نوع خروج باس بار ها
◄ تعیین حد گرمایی تجهیزات برای تحلیل
◄ تعیین گزارش خروجی
◄ تعیین نحوه رفتار کلید های قدرت پست ها
◄ تعیین آنالیز رخ داد برای یک ناحیه خاص
◄ استفاده از چند cpu و کامپیوتر هم زمان
◄ بررسی گزارش های خروجی
◄ بررسی کتابخانه رخ داد ها
◄ بررسی نتایج رخ داد برای یک تجهیز خاص
◄ بررسی نتایج رخ داد
◄ تعیین نوع گزارش های خروجی
◄ تعیین نوع فیلرها
◄ نمایش شاخه ها با بیشترین بارگذاری
◄ صرف نظر از نتایج اگر در شبکه اصلی هم برآورده شوند
◄ فرمت نمایش خروجی ها
◄ تحلیل نتایج
◄ بررسی کارایی ژنراتورها
◄ بررسی تحلیل Multiple time phase