تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

تحلیل راه اندازی موتور در DIgSiLENT

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار دیگسایلنت به بسته جامع آموزش دیگسایلنت مراجعه کنید

آموزش جامع دیگسایلنت

توضیح آموزش :

به نام خدا در خدمت شما هستم با معرفی آموزش تحلیل راه اندازی موتور در نرم افزار دیگسایلنت. با توجه به اینکه موتور ها القایی دارای جریان های راه اندازی زیادی هستند می توانند به شبکه ای که به آن متصل هستند آسیب برسانند پس باید برای موتور های با قدرت های مختلف از روش های راه اندازی متناسب با آن ها استفاده شود تا جریان کمتری را در هنگام راه اندازی  از شبکه بکشند. در این آموزش مقدار جریان راه اندازی استاتیکی و دینامیکی رو از تئوری و نرم افزار بدست می آوریم و با هم دیگه مقایسه می کنیم

این آموزش سعی کرده تمام نکات مربوط به تحلیل راه اندازی موتور در دیگسایلنت را بررسی بکند و در دو قسمت ارائه شده ، قسمت اول تنظیمات راه اندازی موتور و قسمت دوم بررسی مسائل کاربردی. در ادامه هم یک مثال کاربردی برای راه اندازی موتور را باهم بررسی خواهیم کرد.هدف نهایی ما در دیگسایلنت فایل ارائه جامع ترین آموزش نرم افزار دیگسایلنت است.برای دریافت این آموزش و همچنین دیدن قسمت های رو به رایگان می توانید به آدرس https://digsilentfile.ir/digsilent  مراجعه کنید.

مهم ترین سر فصل های این آموزش :

• دسترسی به جعبه ابزار Motor starting
• راه اندازی به روش ستاره به مثلث
• راه اندازی به روش مقاومت متغیر
• راه اندازی به روش اتوترانسفورماتور
• برسی روش های جدید راه اندازی موتور
• برسی راه اندازی هم زمان و غیر هم زمان چند موتور

 

سرفصل های آموزش :

◄ محاسبات استاتیکی

◄ محاسبات دینامیکی

◄ بررسی مشخصه سرعت گشتاور در موتور آسنکرون

◄ تغییر در پیک نمودار سرعت گشتاور

◄ بررسی روش راه اندازی مقاومت متغیر

◄ به دست آوردن پارامتر های موتور از روی آزمایش های مختلف

◄ راه اندازی موتور با استفاده از جعبه ابزار EMT-RMS

◄ بررسی نمودار های توان اکتیو، راکتیو، جریان، سرعت موتور

◄ تعریف بار برای موتور

◄ بررسی مشخصه گشتاور-سرعت بار مکانیکی

◄ بررسی منحنی بار های مختلف شبکه

◄ دسترسی به جعبه ابزار motor starting

◄ انتخاب روش موتور استارتینگ

◄ تنظیمات استفاده از روش RMS

◄ اضافه کردن متغیر های اضافه در طول راه اندازی ماشین

◄ بررسی حد حرارتی کابل و ترانسفورماتور های متصل

◄ تعیین خروجی

◄ تعیین خطای در راه اندازی موتور

◄ بررسی استارت موفق و یا ناموفق موتور

◄ بررسی افت ولتاژ در طول استارت موتور

◄ بررسی نمودار های خروجی

◄ بررسی تاثیر تغییر مشخصات بار در راه اندازی

◄ بررسی افت ولتاژ برروی باس بار های دیگر

◄ راه اندازی موتور در شبکه های شعایی

◄ راه اندازی به روش ستاره به مثلت

◄ راه اندازی به روش مقاومت متغیر

◄ راه اندازی به روش اتوترانسفورماتور

◄ تعریف بار از کتابخانه

◄ بررسی راه اندازی چند موتور همزمان

◄ بررسی راه اندازی غیر همزمان چند موتور