تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

تحلیل قابلیت اطمینان در DIgSiLENT

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار دیگسایلنت به بسته جامع آموزش دیگسایلنت مراجعه کنید

آموزش جامع دیگسایلنت

توضیح آموزش :

به نام خدا در خدمت شما هستم با معرفی آموزش قابلیت اطمینان در سیستم قدرت در نرم افزار دیگسایلنت. قابلیت اطمینان در حقیقت احتمال موفقیت یا احتمال اینکه سیستم یا مجموعه بدون وقوع خرابی به وظایف تعیین شده با محدودیت های تعیین شده عمل کند. در سیستم ها الکتریکی منظور از قابلیت اطمینان میزان برقراری انرژی الکتریکی در شبکه است افزایش قابلیت اطمینان سیستم مترادف است با افزایش سرویس دهی انرژی و تا جایی قابل توجیح است که صرفه جویی در هزینه ها ناشی از قطع جریان برق پیش از هزینه های لازم برای افزایش قابلیت اطمینان سیستم باشد. در این آموزش سعی می کنیم تمام نکات مربوط به قابلیت اطمینان در دیگسایلنت را برسی کنیم و چند مثال هم با هم تحلیل کنیم . هدف نهایی ما در دیگسایلنت فایل ارائه جامع ترین آموزش نرم افزار دیگسایلنت است. برای دریافت این آموزش و همچنین دیدن قسمت های رایگان می توانید به آدرس https://digsilentfile.ir/digsilent  مراجعه کنید.

مهم ترین سر فصل های این آموزش :

• برسی پارامتر های مهم قابلیت اطمینان CAFI – SIDI – SIFI – LEN
• وارد کردن اطلاعات آماری بر روی تجهیزات
• تفاوت shedding – transfer
• برسی روش آنالیز قابلیت اطمینان
• برسی وارد کردن رخ داد در قابلیت اطمینان
• عملکرد کلید ها در بازیابی توان
• تحلیل نتایج قابلیت اطمینان

در ادامه پروژه های زیر را با هم بررسی خواهیم کرد :

• تحلیل نتایج قابلیت اطمینان بر روی یک شبکه
• بازآرایی شبکه برای بهبود قابلیت اطمینان

سرفصل های آموزش :

◄ بررسی شبکه مورد استفاده
◄ دسترسی به آنالیز قابلیت اطمینان
◄ شاخص های قابلیت اطمینان
◄ بررسی مدل stochastic model
◄ بررسی TTR و TTF
◄ بررسی تب قابلیت اطمینان باس بار
◄ بررسی پنجره اتصال به زمین باس بار
◄ بررسی تاثیر کانکش ها بر روی قابلیت اطمینان
◄ بررسی قابلیت اطمینان در کابل ها و بررسی اثر طول
◄ بررسی قابلیت اطمینان در ترانسفورماتورها
◄ بررسی خطاهای به هم پیوسته در تجهیزات
◄ دیتابیس خطاهای به هم پیوسته
◄ بررسی کلیدها و فیوز ها در آنالیز قابلیت اطمینان
◄ نحوه تعریف فیدر در شبکه
◄ بررسی کارکتر و منحنی بار و اهمیت بارها
◄ بررسی روش transfer بار
◄ وارد کردن هزینه های ناشی از قطع بار
◄ تفاوت transfer و shedding
◄ اعمال تعریف ها برای بار های قطع شده
◄ بررسی فیورها
◄ وارد کردن برنامه خروج ادوات
◄ بررسی نوع آنالیز قابلیت اطمینان
◄ بررسی روش آنالیز قابلیت اطمینان
◄ بررسی و تعیین دوره محاسباتی
◄ بررسی نوع شبکه (انتقال یا توزیع)
◄ وارد کردن آنالیز رخ داد در قابیلت اطمینان
◄ تعیین گزارش خروجی ها
◄ تعیین اهمیت بار ها و ژنراتورها
◄ تعیین عملکرد کلید ها در هنگام خطا
◄ عملکرد کلیدها در بازیابی توان
◄ زمان عملکرد کلید ها در بازیابی توان پیوسته
◄ وارد کردن هزینه های شرکت توزیع ناشی از عدم تامین انرژی
◄ در نظر گرفتن قید های محدود کننده قابلیت اطمینان
◄ وارد کردن برنامه تعمیر و نگهداری تجهیزات
◄ نمودار بار load
◄ در نظر گرفتن تغییرات بار در شبانه روز
◄ بازیابی توان اتوماتیک
◄ بررسی پارامتر های مهم قابیلت اطمینان (CAFI , LEN , SIFI , SIDI)
◄ ورود داده های مربوط به جریمه های شرکت های توزیع
◄ در نظر گرفتن کارکتر مصرف بار در آنالیز قابلیت اطمینان
◄ توزیع آماری مصرف بار
◄ نحوه استفاده از DPL ها در قابلیت اطمینان
◄ تحلیل نتایج قابلیت اطمینان