تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

در این نوع پنجره گرافیکی می توان نمودار ها و دیاگرام های مربوط به نتایج تحلیل بر روی المانهای پروژه را رسم و مشاهده نمود. این پنجره نیز مانند بقیه پنجره های گرافیکی از طریق کلیک بر روی شکل آن در نوار ابزار اصلی و انتخاب گزینه Virtual Instrument Panel ساخته می شود. از این نوع پنجره به هر تعداد که در پروژه لازم باشد می توان ساخت و همانند پنجره شبکه و دیاگرام تک خطی محدودیتی از نظر تعداد ندارد.

زمانی که به پنجره پانل ابزار مجازی وارد شوید ، مشاهده می نمایید ، جعبه ابزار گرافیکی غیر فعال شده و گزینه های جدید به نوار ابزار اصلی افزوده شده اند در واقع این گزینه ها ابزار کار در این پنجره می باشند و از طریق آنها می توان نمودار ها و دیاگرام ها را ساخت و ویرایش نمود.

در ادامه به معرفی ابزار موجود در پنجره پانل ابزار مجازی می پردازیم

معرفی آیکون های پانل ابزارمجازی در نوار انوار اصلی

Edit Actual Virtual Instrument Panel

ابزار ویرایش صفحه گرافیکی مربوط به پانل ابزار مجازی می باشد و بعد از باز شدن پنجره مربوطه با کلیک بر روی این آیکون پنجره ویرایش باز میگردد.

Append new VI(s) با کلیک بر روی این آیکون می توان نمودار مورد نظر را در صفحه بوجود آورد. توجه نمایید علامت(VI) در پنجره های گرافیکی و در نتایج بدست آمده در محاسبات علامت اختصاری ابزار گرافیکی (Virtual Instrument) میباشد.

Automatic Scale Buttons to

تنظیم محور های X و Y بر روی نمودار بصورت اتوماتیک توسط برنامه.

Zoom x or y- Axis

با کلیک بر روی این آیکون و انتخاب میزان دقت بر روی نمودار با کشیدن موس به اندازه دلخواه بر روی محور X با نمودار مورد نظر ، می توانید میزان دقت نمودار را تغییر دهید.

Automatic Arrangement Subplots

با کلیک بر روی این آیکون ها می توان نمودار های قرار گرفته در یک صفحه را به صورت عمودی یا افقی درکنار هم قرار داد.

Set Drawing Format E

با کلیک بر روی این گزینه پنجره ای باز خواهد شد که امکان تنظیمات اندازه پنجره را به کاربر میدهد تا بتواند تصویر مناسبی از نمودار ها را برای چاپ (پرینت) نمودن در اختیار داشته باشد.

Edit Plots on Page

این گزینه اطلاعات تمام نمودار های موجود در صفحه را بصورت یکجا در اختیار کاربر قرار می دهد و می توان بر روی آنها ویرایش و تنظیمات مورد نظر را اعمال نمود.

Title Block

با کلیک بر روی این گزینه کادری در پایین صفحه پدید می آید که در آن نام پنل ابزار گرافیکی مجازی و دیگر اطلاعات مربوط به آن ثبت می گردد و در هنگام پرینت گرفتن بر روی کاغذ چاپ می گردد. برای غیر فعال نمودن این کادر می توان دوباره بر روی همان آیکون کلیک نمود تا کادرغیر فعال گردد.

Edit title

از طریق این آیکون می توان مطالب مورد نظر کاربر را وارد کادر پایین صفحه نمود و یا آنها را ویرایش نمود.

Edite Graphics Board

از طریق این آیکون نیز می توان تغیراتی در صفحه گرافیکی پانل ابزار گرافیکی داد. برای مثال مشخص نمودن محدودیت تعداد نمودار های قابل نمایش در یک صفحه.