تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

نوار منو تشکیل شده از فرمان هایی که هر کدام دارای یک پنجره باز شونده می باشند و این پنجره باز شونده با کلیک موس بر روی فرمان مورد نظر اجرا می شود که لیستی از فرامین را در اختیار کاربرقرار می دهد. البته می توان از کلید Ctrl نیز برای باز کردن منو ها استفاده نمود. بطور مثال در شکل زیرفرمان Help کلیک شده و پنجره باز شونده در زیر آن نمایان گشته است.

در این نوار ابزار آیکون ها و کلید های فرمان دهنده قرار دارند و با کلیک نمودن بر روی آنها اعمال خاص هر کدام بر روی برنامه انجام می شود . درضمن امکان دارد در یک محیط بعضی از آیکون هاغیر فعال باشد و به این خاطر است که حتما آن ماژول مربوط به محیط کاری که شما انجام می دهیدنمی باشد و در محیط کاری مربوط به خودش فعال می گردد

تمام آیکون های موجود در این نوار ابزار دارای یک بالون کمکی هستندکه نام ابزار را نمایش می دهندو اگر نشانگر موس را بر روی یکی از آیکون ها به صورت ثابت نگه داریم بالون کمکی ظاهر می گردد. در ادامه به معرفی آیکون های نوار ابزار اصلی می پردازیم و توضیح کامل در مورد هرکدام را در قسمت مربوط به خودش انجام می دهیم.

New Data Manager

مدیریت پایگاه داده ، با کلیک بر روی این گزینه پنجره مدیریت داده ها باز خواهد شد. از طریق این گزینه می توان تمام اطلاعات درج شده در یک پروژه را مشاهده نمود ، اطلاعات جدیدی را وارد و یا ویرایش نمود.

Edit Relevant Objects for Calculation

ویرایش موضوعات وابسته برای محاسبات در یک پروژه ، این گزینه لیستی از المان ها ، گزارشات و هرچیزی که در یک پروژه قرار گرفته باشد رانمایش می دهد. از طریق این گزینه دسترسی به اطلاعات المان ها نیز فراهم می گردد و می توان برای محاسبات ، گزینه هایی را در لیست بین المان ها یکسان سازی نمود

Date/Time of Calculation Case

تاریخ و زمان مورد محاسبه ، از این گزینه برای دادن زمان به پارامتر های محاسباتی می توان استفاده نمود. مثلا تغییر توان های اکتیو و راکتیو بار های شبکه مورد محاسبه در تاریخ و زمان معین

Edit Trigger

تنظیم زمان تحریک برای محاسبات

Calculate Load-Flow

محاسبات بخش بار ، با کلیک بر روی این گزینه محاسبات پخش بار بر روی شبکه در حال اجرا درنرم افزار شبیه سازی می گردد.

Calculate Optimal Load Flow

محاسبات پخش بار بهینه

Calculate Short circuit

محاسبات اتصال کوتاه

Edit Short circuit

تنظیمات اتصال کوتاه ، برای اجرا کردن اتصال کوتاه های انتخابی در چند قسمت شبکه بصورت همزمان از این گزینه استفاده می گردد.

Execute DPL Script

اجرا کننده اسکریپت های DPL (زبان برنامه نویسی مخصوص نرم افزار Digsilent)

Output Calculation Analysis

تحلیل محاسبات خروجی ، این گزینه نتایج محاسبات را به پنجره خروجی می فرستد تا بتوان از آنها پرینت گرفت یا به فرمت های دیگر تبدیل نمود .

Documentation of Device Data

مستند سازی اطلاعات مربوط به وسایل ، منظور از وسایل هر نوع ابزار فیزیکی می باشد که در برنامه شبیه سازی شده است و از طریق این گزینه می توان به تمام خصوصیات تجهیز دسترسی پیدا نمود و با کلیک بر روی آن، یک گزارش کامل از المان ها در داخل پنجره خروجی نمایان می شود.

Comparing of Results On/Off

فعال یا غیر فعال نمودن قابلیت مقایسه گری نتایج حاصل از محاسبات روی پروژه در حال اجرا.

Edit Comparing of Results

تنظیمات مقایسه نتایج ، یعنی انتخاب محاسبات مورد نظر برای مقایسه یا نوع رنگ بندی نتایج برای مقایسه

Update Database

به روز آوری پایگاه داده ها ، اعمال تغیرات انجام شده در پایگاه داده ها بر روی المان های پروژه در حال اجرا

Break

ایست ، توقف در یک شبیه سازی حالت گذرا با یک اسکریپت در حال اجرا را انجام می دهد.

Reset Calculation

راه اندازی مجدد محاسبات ، این گزینه برای اینکه دوباره بتوان محاسبات را انجام داد تعبیه شده و فقط بعد از اقدام به محاسبه فعال خواهد شد.

User setting

تنظیمات کاربر ، امکاناتی را تحت یک پنجره برای انتخاب در اختیار کاربر قرار می دهد

Maximize Graphic Window

بزرگ نمایی پنجره گرافیکی

Maximize Output Window

بزرگ نمایی پنجره خروجی

Current Study Window

پنجره نوع بررسی پروژه ، این گزینه از طریق نوار ابزار بازشو قابل تغییر می باشد و مشخص کننده شرایطی برای شبکه می باشد که قابل تعریف از طرف کاربر می باشد.

Select Toolbar

گزینه انتخاب ابزار نوع محاسبات ، محاسباتی مانند هارمونیک ، پایداری و…

Freeze Mode

با کلیک بر روی این گزینه پروژه در حال اجرا بصورت قفل شده در می آید. یعنی امکان تغیر وویرایش در برنامه برای جلوگیری از بهم ریختگی غیر فعال می شود. برعکس نیز اگر پروژه قفل شده باشد با کلیک بر روی این گزینه از حالت غیر فعال خارج می گردد.

Zoom In

بزرگ نمایی

Zoom Out

کوچک نمایی

Zoom All

دید کامل

Print

پرینت گرفتن

Rebuild

دوباره سازی صفحه در حال اجرا بوسیله به روز آوری از طریق پایگاه داده ها

Insert New Page

وارد کردن یک صفحه جدید گرافیکی برای رسم نمودار تک خطی ویا انواع دیگر صفحات گرافیکی در پروژه در حال اجرا

Insert Existing Page

وارد کردن یک صفحه موجود در پایگاه داده به پروژه در حال اجرا

Graphic Options

هرصفحه گرافیکی دارای تنظیماتی می باشد که از طریق این آیکون می توان آنها را تغییر داد

Drawing Format

تنظیمات صفحه برای پیرینت گرفتن (مانند انتخاب اندازه کاغذ و چاپ بصورت طولی یا عرضی

Mark All

با کلیک بر روی این آیکون تمام المانهای موجود در صفحه گرافیکی به حالت انتخاب در می آیند

Edit Data

از طریق این آیکون می توان مشخصات المانهای انتخاب شده را در پنجره مدیریت داده باز نمود

Delete

پاک کردن المانهای انتخابی

Copy

کپی نمودن المانهای انتخابی

Paste

چسباندن المانهای انتخابی

Undo

برگرداندن عملگر به یک مرحله قبل

Define Graphic

تعریف مشخصات رسم الخط (نوع نوشتار در صفحه ها)

Draw Existing Net Element

نمایش آلمانهای موجود در پروژه و قابلیت کپی برداری از آنها

Color Representation

رنگ بندی صفحات گرافیکی ، با کلیک بر روی این آیکون می توان تنظیمات رنگ صفحات گرافیکی برای حالات و نتایج مورد نظر کاربر را مشخص نمود.

Reconnect Element

پاک کردن اتصال المان انتخاب شده و قابلیت اتصال مجدد المان به نقطه مورد نظر

Hand Tool

ابزاری جهت کشیدن و جابجا نمودن صفحه گرافیکی به سمت دلخواه

Graphic Layers

با کلیک بر روی این گزینه پنجره ای باز می گردد که لیست تمام لایه های گرافیکی پروژه را نمایان می سازد.

Title Block

با کلیک بر روی این آیکون یک جدول در پایین پروژه پدید می آید تا مشخصات و نام شرکت و پروژه و… در آن درج گردد.