تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

در این مقاله به برخی از امکانات جانبی دیگسایلنت می پردازیم

1)  بخش قابلیت اطمینان شبکه (Reliability Network)

2)  بخش بهینه سازی شبکه (Optimization Network)

هر کدام از بخش ها دارای ماژول های محاسباتی جداگانه ای می باشند

بخش قابلیت اطمینان شبکه (Reliability)

دو ماژول محاسباتی جهت این بخش در نرم افزار Digsilent در نظر گرفته شده است و در ادامه توضیح داده می شوند.

تحلیل اثرات ایجاد خطای احتمالی در شبکه (Contingency Analysis)

برآورد قابلیت اطمینان شبکه (Reliability Assessment)

تحلیل اثرات ایجاد خطای احتمالی در شبکه تحلیل پیشامد (Analysis contingency)

بوسیله ابزار خطای احتمالی ، می توان شبکه ساخته شده را در شرایط خروج یکی از المان های شبکه وباخروج گروهی از المانهای شبکه ، مورد تحلیل قرار داد و اثرات بوجود آمدن چنین خطایی رادرشبکه مشاهده نمود. با کلیک بر روی گزینه Select Toolbar در نوار ابزار اصلی و کلیک بر منوی ابزار Contingency Analysis در اختیار کاربر قرار میگیرد.(برای کسب اطلاعات بیشتر به پکیج آموزشی دیگسایلنت مراجعه کنید)

برآورد قابلیت اطمینان شبکه (Reliability Assessment)

بطور کلی هدف از ابزار قابلیت اطمینان ، بالابردن کیفیت سیستم برق رسانی با کمترین میزان خاموشی برای مصرف کنندگان و کمترین هزینه برای شرکت های خدماتی برق رسانی می باشد.با کلیک بر روی گزینه Select Toolbar در نوار ابزار اصلی و کلیک بر رویمنوی ابزار Reliability Assessment در اختیار کاربر قرار می گیرد.

بخش بهینه سازی شبکه (Optimization Network)

ماژول های محاسباتی که در این بخش قرار دارند عبارتند از :

پخش بار بهینه (Optimal Power Flow)

خازن گذاری بهینه (Optimal Capacitor Placement)

تحلیل حساسیت پخش بار (Load Flow Sensitivities)

کاهش تعداد شین های شبکه (Network Reduction)

برآورد ضعف ولتاژ شبکه (Voltage Sag table Assessment)

تقویت بهینه کابل های شبکه و یا تعیین سطح مقطع مناسب کابل های شبکه (Cable Reinforcement Optimization)

باز آرایی شبکه های توزیع (Tie Open Point Optimization)

حالت تخمین زدن شبکه و یا دید کلی به محاسبات شبکه (State Estimator)

روش راه اندازی ماژول های محاسباتی بخش بهینه سازی

برای راه اندازی محاسبات پخش بار بهینه برروی شکل (Calculate Optimal Power Flow) درنوار اصلی کلیک نموده ( از نظر شکل همانند محاسبات پخش بار اصلی است ولی بارنگ سبز متمایز می گردد) تاپنجره مشخصات مربوطه به نمایش داده شود.

برای راه اندازی محاسبات خازن گذاری بهینه در نوار ابزار اصلی بر روی گزینه Select Tools کلیک نموده و از منوی باز شده بر روی شکل (Optimal capacitor Placement) کلیک نماییدتاپنجره مشخصات مربوطه نمایش داده می شود

برای راه اندازی بقیه محاسبات بهینه سازی ، در نوار ابزار اصلی بر روی گزینه Select Tools کلیک نموده و از منوی باز شده بر (Additional Tools) کلیک نمایید بعد از کلیک نمودن لیستی از تمام ابزارهای بهینه سازی نمایش داده می شود و باکلیک بر روی شکل هر کدام ، پنجره مربوط به محاسبات همان شکل نمایش داده می شود (باثابت نگه داشتن نشانگر موس بر روی اشکال برای چند لحظه ، نام مربوط به آن شکل نمایش داده می شود)