تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

جهت بررسی پایداری شبکه های قدرت از معیارهای مختلفی استفاده می شود که یکی از آنها دماغی است که ولتاژ را بر حسب توان اکتیو و راکتیو رسم می کند.توسط شرکت سازنده نرم افزار DIgSILENT PowerFactory برنامه های DPL در برنامه ارائه شده است که این منحنی ها را رسم می کند. این برنامه ها بنامU-P و U-Q برنامه های نوشته شده قرار دارد.برای رسم منحنی U-P یک بار و حداقل یک باسبار باید به برنامه معرفی شود. برای اینکار قطعات مورد نظررا انتخاب و روی یکی از آنها راست کلیک می کنیم و مسیرDefine > DPL Command setراطی می کنیم. سپس با کلیک بر روی آیکون (Execute DPL Scripts) پنجره برنامه ها باز می شود و شما می توانید به هریک از برنامه ها وارد شوید.

پس از اجرای برنامه نتیجه بصورت شکل زیر نشان داده می شود:

برای رسم منحنی U – Q کافیست فقط باسباری که مایل به رسم ولتاژ آن هستیم را به برنامه معرفی کنیم و پس از اجرای برنامه شکل موج رسم نمی شود ولی اطلاعات در یک ماتریس در قسمت contents ذخیره می شود که می توان اطلاعات را توسط نرم افزارهای دیگر رسم نمود.